Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden van Wolf4Dogs gelden voor alle trainingen en activiteiten en worden beschouwd als gezien en akkoord bij het aangaan van een overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene voorwaarden Wolf4Dogs-22032018

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden